Handicap dating Høje-Taastrup

A comprehensive budget travel guide to traveling Denmark with tips and advice on things do, see, ways save money, cost information talk funny!registration: my friends: profile: diary: bookmarks muslims4marriage.Derfor henvender politikken sig også til ansatte i Høje-Taastrup Kommune (ledere og medarbejdere) og til de folkevalgte lokalpolitikere, som på nogle områder kan gå foran og foregå det omgivende samfund med et godt eksempel.Endelig er en sekundær målgruppe for handicappolitikken de arbejdspladser, uddannelsestilbud, fritidstilbud og frivillige organisationer, som kan spille en væsentlig rolle i at fremme vilkårene for borgere med en varig fysisk eller psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.

Visionen for handicappolitiken er, at Høje-Taastrup Kommune skal bidrage til at reducere og kompensere for de barrierer i samfundet, som mennesker med varige eller længerevarende fysiske, psykiske eller intellektuelle funktionsnedsættelser, kan støde på, og som forhindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet ud fra principperne om ret til selvbestemmelse, værdighed og uafhængighed.Singleportal med links om singler, mor, far, enlig, alene, forsørgere, skilsmisse, dating, singlefester, singleforældre, singlerejser, børn, bryllup, mad der thaipiger datingsider - få tips undgå faldgrupper dating-app tinder blev ekstremt populær i danmark 2014, dag tage æren del af dates der bliver arrangeret rundt omkring landet.Drømmer du om Voksne Damer for uforpliktende flørt, eller kjærlighet og store følelser?Handicappolitikken er bygget op omkring fem hovedmålsætninger, som Høje-Taastrup Kommune vil arbejde hen imod.For at nå målsætningerne er det vigtigt, at virksomheden Høje-Taastrup Kommune går forrest og bidrager til: Samarbejde med borgere, arbejdspladser, erhvervsliv og foreninger er en forudsætning for at skabe gode vilkår for mennesker med handicap.

Handicap dating Høje-Taastrup

Behovet for en revision af politikken skal ses i lyset af, at Høje-Taastrup Kommune i 2007 som følge af kommunalreformen har overtaget flere tilbud fra Københavns Amt målrettet borgere med funktionsnedsættelse.Danmark har endvidere i 2007 tilsluttet sig FNs Handicapkonvention, hvis grundlæggende principper er Formålet med at revidere Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik er at sikre, at politikken er tidssvarende og i overensstemmelse med Høje-Taastrups Kommunes overordnede værdier.Den primære målgruppe for Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik er derfor: Mennesker med varig eller længerevarende fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som oplever barrierer i det omgivende samfund, og som derfor har behov for kompensation, strukturelle hensyn og hjælpeforanstaltninger, for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre mennesker i samme situation. Uni regensburg leute kennenlernen Eftersom definitionen på handicap i høj grad involverer det omgivende samfund, er den sekundære målgruppe for handicappolitikken borgere, medarbejdere, kollegaer og pårørende i lokalsamfundet, som omgiver den målgruppe af handicappede og som kan have indflydelse på handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundslivet på samme vilkår som borgere uden funktionsnedsættelser.Handicappolitikken har fokus på de begrænsninger mennesker med varige eller længerevarende funktionsnedsættelser kan møde i form af barrierer i samfundet, som forhindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet.

Det er således ikke det enkelte menneskes handicap, der er i fokus i Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik, men den indretning af samfundet og den indstilling hos andre mennesker, der kan give barrierer for mennesker med funktionsnedsættelser - fysiske eller psykiske eller intellektuelle.Der gives ikke støtte til deciderede ferierejser, medicin, mv. Ansøgningsskema Handicap Fonden med retningslinjer for fondens støttevirksomhed. Ansøgningsskema sendes til: Høje-Tastrup Handicap Fond Høje-Taastrup Kommune Social- og Handicapcentret Att.Fristen for indsendelse af ansøgninger er hvert år i august måned. Endelig er ambitionen med den nye handicappolitik at leve op til FNs handicapkonvention, som Danmark tilsluttede sig i 2007.Med den nye handicappolitik sætter vi fokus på, at alle - både enkeltpersoner, virksomheder, butikker og offentligt ansatte - har et ansvar for at nedbryde de barrierer i samfundet, der kan være med til at forhindre, at mennesker med handicap bliver behandlet med ligeværd og respekt og kan deltage fuldt ud i samfundslivet.


handicap dating Høje-Taastrup-26handicap dating Høje-Taastrup-38handicap dating Høje-Taastrup-32
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *