Kæreste søges Furesø

Hjælpen kan kun ophøre, hvis kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud, som du kan tage imod og dermed opfylde din pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder.

Hvis du ikke kommer i job, vil du senest efter tre måneder blive mødt med krav om at arbejde for din kontanthjælp, fx i en nytteindsats.Kommunen – jobcentret – indkalder dig til tre samtaler i løbet af de første tre måneder. mein fickdate Frankfurt am Main Formålet med samtalerne er at hjælpe dig med jobsøgning og med at komme i job.Indtægter fratrækkes som hovedregel krone for krone. udført arbejdstime, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Kommunen ser ved udmåling af hjælpen endvidere bort fra en række andre nærmere bestemte indtægter. Jobcentret kan stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed.Dog ses der ved beregningen af kontanthjælp bort fra 25,74 kr. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. Senest tre uger fra din første henvendelse til kommunen skal du lægge dit cv ind i Jobnet.

Kæreste søges Furesø

Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller tilsammen op til 20.000 kr.Kommunen ser også bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til din eller din eventuelle families erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.Hvis du ikke lever op til kravene om at stå til rådighed, skal kommunen give dig en sanktion. Hjælpen bliver nedsat med ydelsen for en hel dag, uanset hvor mange timer du rent faktisk er udeblevet pr. Kommunen nedsætter også din kontanthjælp, hvis du uden rimelig grund fx: Kontanthjælpen bliver nedsat med et fast beløb. Hvis du er uddannelses- eller jobparat, og du gentagne gange ikke overholder kravene om at søge job og deltage i aktive tilbud, kan du få en skærpet sanktion. gay dating danmark Herlev Kommunen nedsætter din kontanthjælp, hvis du uden rimelig grund fx: Nedsættelsen af kontanthjælpen bliver foretaget for det antal dage, hvor du er udeblevet m.v. En skærpet sanktion betyder, at du mister retten til kontanthjælp i en periode på op til tre måneder.Kommunen kan iværksætte en nytteindsats, hvis den vurderer, det er relevant.

Du kan også få andre beskæftigelsesrettede tilbud som fx ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis kommunen vurderer, at det er relevant for dig.

Redaktionen fjerner indlg, der ikke lever op til retningslinjer og gldende lovgivning.

Senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor jobcentret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Jobcentret vil med udgangspunkt i din joblog på Jobnet løbende følge op på, om du søger job tilstrækkeligt seriøst, realistisk og bredt.

Er det ikke tilfældet, vil jobcentret stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.


kæreste søges Furesø-4kæreste søges Furesø-49
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *